آخرين جلسه شوراي عالي حفاظت فني در سال 93

یکصد و بيستمين ودومين جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضوآقای مهندس اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و سایر اعضاء شورا ساعت 9 صبح مورخ  93/11/04محل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردید. ادامه‌ی خواندن

برگزاري دوره ايمني ليفت تراك و جرثقيل

289350_657

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند دوره ايمني ليفت تراك و جرثقيل توسط كانون انجمن هاي صنفي مسئولين ايمني بهداشت وكميته هاي حفاظت فني استان فارس برگزار مي گردد، لذا از کلیه افراد متقاضي حضوردر این دوره دعوت بعمل می آید. ادامه‌ی خواندن

برگزاري پنجمين دوره HSE

96986_orig

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند پنجمين دوره ايمني ،بهداشت و محيط زيست HSE توسط كانون انجمن هاي صنفي مسئولين ايمني بهداشت وكميته هاي حفاظت فني استان فارس برگزار مي گردد، لذا از کلیه افراد متقاضي حضوردر این دوره دعوت بعمل می آید. ادامه‌ی خواندن

برگزاري پانزدهمين دوره ايمني پيمانكاران

250694-845

اطلاعيه آموزش شماره پانزده – سال 93

احتراما به اطلاع كليه متقاضيان شركت در دوره ايمني ويژه پيمانكاران مي رساند پانزدهمین دوره آموزشي سال 93 در مورخ هاي 26 الي 28 بهمن (يكشنبه الي سه شنبه) در محل كلاسهاي آموزش كانون انجمن هاي صنفي مسئولين ايمني ، بهداشت و كميته هاي حفاظت فني استان فارس از ساعت 8 صبح تا 14.30 برگزار مي گردد ادامه‌ی خواندن

رعايت ايمني پر اهميت ترين فصل مشترك كارگران ، كارفرمايان و دولت

 

همايش كانون انجمنهای صنفی کارگران کشور با حضور نمايندگان انجمن هاي صنفي كارگري سراسر كشور ، معاونت ها و مديران كل سازمان تامين اجتماعي و اعضاء هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي كارگران كشور ، مديركل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي استان فارس ،مدير كل تامين اجتماعي استان فارس ،پيشكسوتان كارگري ،اعضاءهيئت امناء تامين اجتماعي و جمعي از اعضاءانجمن هاي صنفي مسئولين ايمني و بهداشت استان فارس با محوريت كارگاه توجيهي و آموزشي در مورخ 8 بهمن ماه 93 در سالن همايش هاي هتل پرسپولیس شیراز  برگزار شد. ادامه‌ی خواندن

برگزاري چهاردهمين دوره ايمني پيمانكاران

247399

اطلاعيه آموزش شماره چهارده – سال 93

احتراما به اطلاع كليه متقاضيان شركت در دوره ايمني ويژه پيمانكاران مي رساند چهاردهمین دوره آموزشي سال 93 در مورخ هاي 12الي 14 بهمن (يكشنبه الي سه شنبه) ادامه‌ی خواندن

برگزاري چهارمين دوره HSE

243726-187

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند چهارمين دوره ايمني ،بهداشت و محيط زيست HSE توسط كانون انجمن هاي صنفي مسئولين ايمني بهداشت وكميته هاي حفاظت فني استان فارس برگزار مي گردد، لذا از کلیه افراد متقاضي حضوردر این دوره دعوت بعمل می آید. ادامه‌ی خواندن

یکصد و بيست و يكمين جلسه شورای عالی حفاظت فنی

یکصد و بيستمين ويكمين جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضور آقای مهندس هفده تن معاون محترم روابط کار و رییس شورای عالی حفاظت فنی، همچنین آقای مهندس اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و سایر اعضاء شورا ساعت 9 صبح مورخ  93/10/29 محل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردید. ادامه‌ی خواندن

Iranian HSE NGO